Home » Novinky

Triedny aktív rodičov 7.12.2011 o 16.00 hod.

28 november 2011 No Comment

Triedny aktív rodičov bude 7.12.2011 o 16.00 hod.

Rozdelenie tried do učební

TRIEDA Triedny učiteľ číslo učebne a čas
I.MPML Ing. Hívešová učebňa 111 (1. posch) 16.00 hod.
II.MPML Ing. Novotný učebňa LabNOV (dielne) 16.00 hod.
III.MPS Ing. Hívešová učebňa 111 (1. posch) 16.00 hod.
III.IKML Mgr. Mokošová učebňa 107 (1. posch) 16.00 hod.
IV.IKPS RNDr. Pajtinková priebežne od 7.00 hod. do 16.00 hod.
IV.KPML Mgr. Štancelová

6. 12 2011 priebežne do 17.00 hod.

 

Komentáre sú uzavreté.