[1 Jan 2014 | Komentáre sú deaktivované | ]
Ukončenie činnosti školy k 31.12.2013

1949 – 2013

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.
Žiaci prechádzajú od 1.1.2014 na Súkromnú strednú odbornú školu, Exnárova 20, Bratislava.
Ďaľšie informácie od 1.1.2014 – Okresný úrad Bratislava - Odbor školstva, Teplická 4, 83102 Bratislava
——————————————————————————————————–
Ďakujeme všetkým zamestnancom za dlhoročnú prácu a želáme veľa úspechov v ďaľšom osobnom aj pracovnom živote.
Vedenie školy.

Read the full story »

headline, Novinky »

[1 Jan 2014 | Komentáre sú deaktivované | ]
Ukončenie činnosti školy k 31.12.2013

1949 – 2013

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.
Žiaci prechádzajú od 1.1.2014 na Súkromnú strednú odbornú školu, Exnárova 20, Bratislava.
Ďaľšie informácie od 1.1.2014 – Okresný úrad Bratislava - Odbor školstva, Teplická 4, 83102 Bratislava
——————————————————————————————————–
Ďakujeme všetkým zamestnancom za dlhoročnú prácu a želáme veľa úspechov v ďaľšom osobnom aj pracovnom živote.
Vedenie školy.

headline, Novinky »

[2 Dec 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
Triedny aktív rodičov sa koná v 16.12.2013 o 16.00 hod.

Triedny aktív rodičov sa koná v pondelok 16.12.2013 o 16.00 hod.
Rozpis tried:
II.MPML – (Ing. Strojný) miestnosť č. 102
III.MPML – (Ing. Novotný) miestnosť č. 007
IV.MPML – (Mgr. Polgár) miestnosť č. 109
 

headline, Novinky »

[16 Sep 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
Triedny aktív rodičov – streda 2.10.2013 o 16.00 hod.

Triedny aktív rodičov sa koná v stredu 2.10.2013 o 16.00 hod.
Úvod triedneho aktívu sa bude konať za účasti vedúcej Obvodného úradu – odboru školstva p. Hanzlovičovej v čitárni školy.
Účasť rodičov nutná.
 
Pokračovanie triedneho aktívu bude s triednymi učiteľmi v triedach podľa rozpisu:
Rozpis tried:
II.MPML – (Ing. Strojný) miestnosť č. 102
III.MPML – (Ing. Novotný) miestnosť č. 007
IV.MPML – (Mgr. Polgár) miestnosť č. 109
 

headline, Novinky »

[6 Sep 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
MATURITY September 2013

______________________________________
 Mimoriadne skúšobné obdobie SEPTEMBER 2013
11. septembra 2013 o 8,00 hod.
Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach SEPTEMBER 2013.
______________________________________
Vydávanie vysvedčení bude piatok 13.9.2013

headline »

[7 Aug 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
OTVORENIE  šk. roku 2013/2014

 OTVORENIE  šk. roku 2013/2014 bude
2.9.2013 o 8.00 hod. 
 Rodičovské združenie za účasti vedúcej odboru školstva p. Hanzlovičovej sa bude konať
28.8.2013 o 16.00 hod. v čitárni školy
Účasť rodičov nutná.

headline, Novinky »

[15 Jún 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
Prijímacie skúšky – 2 KOLO 18.6.2013 – voľné miesta pre štúdium

 

Stále sú voľné miesta na štúdium MPS + ML
 2. kolo prijímacích skúšok :  
18. jún 2013 (utorok)
Podmienky prijatia pre školský rok 2013/2014 – TU
Kód školy na prihlášku:   613006

headline, Novinky »

[21 Máj 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
Ústne maturitné skúšky 27.5.2013-29.5.2013

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. a vyhláška MŠ SR č. 209/2011 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. …

Novinky »

[1 Apr 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]

Konzultačný triedny aktív rodičov sa koná utorok 9.4.2013 od 8.00 do 15.30 hod.
Rozpis tried:

TRIEDA
Triedny učiteľ
 

I.MPML
Mgr. Štancelová
9.4.2013 od 8.00 do 15.30 hod.

II.MPML
Ing. Novotný
12.4.2013 od 8.00 do 15.30 hod.

III.MPML
Ing. Novotný
12.4.2013 od 8.00 do 15.30 hod.

IV.IPML
Mgr. Polgár
9.4.2013 od 8.00 do 15.30 hod.

S triednym učiteľom môžete konzultovať počas prestavok.
Prestávky sú v časoch:
8.45 – 8.55, 9.40 – 9.50, 10.35 – 10.55, 11.40 – 11.50, 12.35 – 12-45, 13.30 – 14.00, 14.45 – 14.50 
Telefónne číslo na spojovateľku: 02/44883260

Novinky »

[17 Mar 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2013 (štvrtok) a končia sa 2. apríla 2013 (utorok).
Vyučovanie sa začína 3. apríla 2013 (streda).
 
V mene vedenia školy Vám všetkým želám
príjemné veľkonočné sviatky, veľa pohody a oddychu.

 

Novinky »

[3 Mar 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]

Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne:
22. február – 1. marec 2013: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
4. marec – 8. marec 2013: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj.
15. február – 22. február 2013: Prešovský kraj, Košický kraj
Začiatok vyučovania po prázdninách na SOŠ Na pántoch 7 je pondelok 11.3.2013