Home » Novinky

Otvorenie školského roka 2011/2012

4 september 2011 No Comment

foto školy

SLÁVNOSTNÉ   OTVORENIE  šk. roku 2011/2012

pre 1. ROČNÍK bude 5.9.2011 o 9.30 hod. v čitárni školy  (1. posch. – internát)

pre 2, 3 a 4 ROČNÍKY 5.9.2011 o 8.00 hod. podľa nasledovného rozpisu

 

ROZDELENIE  TRIED  DO  UČEBNÍ

Trieda         (Triedny učiteľ)              Miestnosť

I.MPML    (Ing. Hívešová)              111 (po slávnostnom otvorení) 

II.MPML   (Ing. Novotný)              LabNOV

(Mgr. Mokošová)        čitáreň 109

III.IKML   

III.MPS       (Ing. Hívešová)            111

IV.IKPS     (RNDr. Pajtinková)      109

IV.KPML (Mgr. Štancelová)         VYL2

_________________________________________________________________

DEVIATACI - Neprijali Vás zatiaľ na školu?

!!! BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV !!!

EŠTE STÁLE VOĽNÉ MIESTA DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

  Mechanik počítačových sietí  a  mechanik lietadiel

Zaujíma Vás výpočtová technika, počítačové siete a lietadlá ?

  TAK PRÍĎTE ŠTUDOVAŤ K NÁM!

______________________________________________________________________________ 

Komentáre sú uzavreté.