Home » Novinky

Nadstavbové štúdium – prihlášky

3 jún 2010 No Comment

Prihlášky na nadstavbové štúdium pre školský rok 2010/2011 je možné podavať do 26. augusta 2010.
Prijatie sa vykonáva bez prijímacích skúšok.

Do nadstavbového štúdia prijímame uchádzačov o štúdium v zavislosti na nadväznosť na ich učebný odbor, ktorý ukončili.
K prijatiu je potrebné dokladovať ukončené štúdium učebného odboru (výučným listom alebo vysvedčením o záverečnej skúške).

2 – ročné – nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov
(maturitné vysvedčenie)
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2676 4 zariadenia oznamovacej techniky

Komentáre sú uzavreté.