Home » Archive

Articles in the headline Category

headline, Novinky »

[1 Jan 2014 | Komentáre sú deaktivované | ]
Ukončenie činnosti školy k 31.12.2013

1949 – 2013

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.
Žiaci prechádzajú od 1.1.2014 na Súkromnú strednú odbornú školu, Exnárova 20, Bratislava.
Ďaľšie informácie od 1.1.2014 – Okresný úrad Bratislava - Odbor školstva, Teplická 4, 83102 Bratislava
——————————————————————————————————–
Ďakujeme všetkým zamestnancom za dlhoročnú prácu a želáme veľa úspechov v ďaľšom osobnom aj pracovnom živote.
Vedenie školy.

headline, Novinky »

[2 Dec 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
Triedny aktív rodičov sa koná v 16.12.2013 o 16.00 hod.

Triedny aktív rodičov sa koná v pondelok 16.12.2013 o 16.00 hod.
Rozpis tried:
II.MPML – (Ing. Strojný) miestnosť č. 102
III.MPML – (Ing. Novotný) miestnosť č. 007
IV.MPML – (Mgr. Polgár) miestnosť č. 109
 

headline, Novinky »

[16 Sep 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
Triedny aktív rodičov – streda 2.10.2013 o 16.00 hod.

Triedny aktív rodičov sa koná v stredu 2.10.2013 o 16.00 hod.
Úvod triedneho aktívu sa bude konať za účasti vedúcej Obvodného úradu – odboru školstva p. Hanzlovičovej v čitárni školy.
Účasť rodičov nutná.
 
Pokračovanie triedneho aktívu bude s triednymi učiteľmi v triedach podľa rozpisu:
Rozpis tried:
II.MPML – (Ing. Strojný) miestnosť č. 102
III.MPML – (Ing. Novotný) miestnosť č. 007
IV.MPML – (Mgr. Polgár) miestnosť č. 109
 

headline, Novinky »

[6 Sep 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
MATURITY September 2013

______________________________________
 Mimoriadne skúšobné obdobie SEPTEMBER 2013
11. septembra 2013 o 8,00 hod.
Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach SEPTEMBER 2013.
______________________________________
Vydávanie vysvedčení bude piatok 13.9.2013

headline »

[7 Aug 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
OTVORENIE  šk. roku 2013/2014

 OTVORENIE  šk. roku 2013/2014 bude
2.9.2013 o 8.00 hod. 
 Rodičovské združenie za účasti vedúcej odboru školstva p. Hanzlovičovej sa bude konať
28.8.2013 o 16.00 hod. v čitárni školy
Účasť rodičov nutná.

headline, Novinky »

[15 Jún 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
Prijímacie skúšky – 2 KOLO 18.6.2013 – voľné miesta pre štúdium

 

Stále sú voľné miesta na štúdium MPS + ML
 2. kolo prijímacích skúšok :  
18. jún 2013 (utorok)
Podmienky prijatia pre školský rok 2013/2014 – TU
Kód školy na prihlášku:   613006

headline, Novinky »

[21 Máj 2013 | Komentáre sú deaktivované | ]
Ústne maturitné skúšky 27.5.2013-29.5.2013

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. a vyhláška MŠ SR č. 209/2011 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. …

headline, Novinky »

[24 Dec 2012 | Komentáre sú deaktivované | ]
Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sa začínajú 24. decembra 2012 (pondelok) a končia sa 7. januára 2013 (pondelok).
Vyučovanie sa začína 8. januára 2013 (utorok).

headline, Novinky »

[9 Okt 2012 | Komentáre sú deaktivované | ]
Deň otvorených dverí

 
SOŠ Na pántoch 7, Bratislava Vás pozýva
na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
Návštevu si možete dohodnúť so zástupcom riaditeľa
na deň, ktorý Vam vyhovuje v čase od 08.00 do 16.00 hod.
v areáli SOŠ Na pántoch 7, Bratislava.
Tel.: 02/44883260, e-mail: info@souzel.sk

headline, Novinky »

[6 Sep 2012 | Komentáre sú deaktivované | ]
Maturity 2012 – September 2012

Na základe Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskom roku 2011/2012 v Strednej odbornej škole, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava budú konať maturitné skúšky podľa nasledovného harmonogramu:
______________________________________
 Mimoriadne skúšobné obdobie SEPTEMBER 2012
 11. septembra 2012
Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach SEPTEMBER 2012 najdete TU.
______________________________________
Vydávanie vysvedčení bude piatok 14.9.2012