Úvod » Zoznam tried a triednych učiteľov

Zoznam tried a triednych učiteľov

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Školský rok 2013/2014

2. ročník  

II. MPML – triedny učiteľ: Ing.  Milan Strojný

3. ročník  

III. MPML – triedny učiteľ: Ing.  Peter Novotný

 4. ročník  

IV. MPML – triedny učiteľ: Mgr. Peter Polgár

  

Komentáre sú uzavreté.