Úvod » Na stiahnutie

Na stiahnutie

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijné materiály pre študentov na stiahnutie

Programovanie v programovacom jazyku C++
Základné pojmy v C++
Prvý program v C++

Automatické riadenie – 4 ročník
 Univerzálny regulačný systém TERM 4M

Sylaby teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijný odbor 3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií
Sylaby IKT

Sylaby teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky pre študijný odbor MPS 2682 4 mechanik počítačových sietí
sylaby MPS

Témy na ročníkovú prácu v druhom polroku 2012/2013 pre št. odbor MPS 2682 4 mechanik počítačových sietí
Témy MPS 2013
Práce je potrebné odovzdať do piatku 5.4.2013 elektronicky alebo v tlačenej podobe.

 

Komentáre sú uzavreté.