Úvod » POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

 

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

NOVÁ PERSPEKTÍVA – REKVALIFIKÁCIA

ĎALŠIA MOŽNOSŤ ŠTÚDIA

 

Od 1.9.2010 otvárame

pomaturitné dvojročné denné štúdium

Ponúkame Vám možnosť získania

ďalšej kvalifikácie v oblasti

 ELEKTROTECHNIKY

a

STROJÁRSTVA

 

 Cieľové skupiny

Štúdium je vhodné pre absolventov gymnázií, stredných priemyselných škôl, stredných odborných škôl a všetkých, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoju kvalifikáciu o odborné vzdelanie v odboroch elektrotechnika a strojárstvo.

Prihlášky a začiatok štúdia

Na štúdium je možné sa prihlásiť do 30. júna 2010 na sekretariáte školy alebo písomne zaslaním žiadosti o prijatie na pomaturitné štúdium.

Začiatok štúdia je 1. septembra 2010.

Typ a forma štúdia

Pomaturitné kvalifikačné dvojročné denné štúdium pre absolventov s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním.

Spôsob ukončovania

Štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky.

Ďalšie informácie

Štúdium je bez poplatkov.

Ubytovanie uchádzačov je možné.

 

Komentáre sú uzavreté.