Úvod » Možnosti štúdia

Možnosti štúdia

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

 

Milí žiaci deviataci,

  • zaujímate sa o informačné a komunikačné technológie ( IKT )?
  • práca v počítačovej sieti je s nami jednoduchá a chcete sa ju naučiť?
  • zaujíma Vás automatizačná, regulačná a výpočtová technika?
  • chcete ovládať signalizačné, telekomunikačné, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia a alarmy?
  • zaujímate sa o motory, stroje a zariadenia, leteckú techniku a chcete zvládnuť ich údržbu a opravu?
  • chcete zvládnuť problematiku elektrických obvodov a motorov, elektrických inštalácií a rozvodov v budovách a zariadeniach?
  • mienite pracovať v oblasti zabezpečovania prepravy tovaru a zásielok v rôznych druhoch dopravy a v colnej praxi?
  • zaujímajú Vás lietadlá a lietecká doprava?
  • chcete vedieť používať internet?

Tieto aktivity a mnohé ďalšie sú obsiahnuté v štúdiu a odbornej príprave v Strednej odbornej škole v Bratislave.

Podmienky prijatia pre školský rok 2013/2014 – TU

Do všetkých odborov SOŠ prijímame žiakov do naplnenia kapacít pričom v školskom roku 2013/2014 otvoríme podľa záujmu triedy pre odborné vzdelanie a prípravu v týchto odboroch:

Kód školy na prihlášku:   613006

4 – ročné – študijné
(maturitné vysvedčenie a výučný list)

+ možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – § 21 podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.

kód názov odboru zameranie
2697 K mechanik elektrotechnik
(odbor vhodný aj pre dievčatá)
 
2682 K mechanik počítačových sietí
(odbor vhodný aj pre dievčatá)
 
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
(odbor vhodný aj pre dievčatá)
 
3759 K komerčný pracovník v doprave
(odbor vhodný aj pre dievčatá)
- logistika v doprave
3776 K 01 mechanik lietadiel - mechanika 

 Školské vzdelávacie programy su prístupné na sekretáriáte školy. 

2 – ročné – externé nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov
(maturitné vysvedčenie)

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2676 L zariadenia oznamovacej techniky

Do nadstavbového štúdia prijímame uchádzačov o štúdium v zavislosti na nadväznosť na ich učebný odbor, ktorý ukončili.

___________________________________

!! V školskom roku 2013/2014

sme externé nadstavbové štúdium neotvorili

pre nedostatočný počet prihlásených uchádzačov !!

___________________________________

 

2 – ročné – POMATURITNÉ denné štúdium
(maturitné vysvedčenie)

Od 1.9.2010 otvárame POMATURITNÉ dvojročné denné štúdium

Ponúkame Vám možnosť získania

ďalšej kvalifikácie v oblasti

 ELEKTROTECHNIKY

a

STROJÁRSTVA

 

 Cieľové skupiny

Štúdium je vhodné pre absolventov gymnázií, stredných priemyselných škôl, stredných odborných škôl a všetkých, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoju kvalifikáciu o odborné vzdelanie v odboroch elektrotechnika a strojárstvo.

Prihlášky a začiatok štúdia

Na štúdium je možné sa prihlásiť do 30. júna 2012 na sekretariáte školy alebo písomne zaslaním žiadosti o prijatie na pomaturitné štúdium.

Začiatok štúdia je 1. septembra 2012.

Typ a forma štúdia

Pomaturitné kvalifikačné dvojročné denné štúdium pre absolventov s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním.

Spôsob ukončovania

Štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky.

Ďalšie informácie

Štúdium je bez poplatkov.

Ubytovanie uchádzačov je možné.

Prihlášky na štúdium je možné podávať do konca MÁJA 2013.

V prípade menšieho záujmu o určitý odbor ponúkame zmenu na príbuzný odbor tak, aby bolo možné vytvoriť odbornú triedu (skupinu).

 

___________________________________

!! V školskom roku 2013/2014

sme pomaturitné štúdium neotvorili

pre nedostatočný počet prihlásených uchádzačov !!

___________________________________

 

Komentáre sú uzavreté.