Úvod » Vyučovanie

Vyučovanie

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

 

Školské vzdelávacie programy su prístupné na sekretáriáte školy. 

________________________________________

→ Možnosti štúdia

→ Zoznamy žiakov v školskom roku 2013/2014

→ Triedy a triedni profesori

→ Školský poriadok

→ Školské vzdelávacie programy

→ Stránky žiakov

→ Predmetové komisie

→ Na stiahnutie - Študijné materiály pre študentov na stiahnutie

Komentáre sú uzavreté.