Úvod » Predmetová komisia STROJ

Predmetová komisia STROJ

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

 
pk_str1pk_str2pk_str3 pk_str4  pk_str5
 
Zloženie PK e-mail meno predmety
predseda @ Peter Čati  
  @ Ing. Ján Čieško, CSc. LAD, LIE, LEL, LUF, TEC, TCK, STN
  @ Ing. Peter Pajtina LTA, ESL
  @ Ing. Eva Krajčovičová  

Od školského roka 2013/2014

je predmetová komisia spojená s predmetovou komisiou ELEKTRO a Odborného výcviku!!!

Súťaž z hospodárskej korešpodencie a strojopisu

ročník 2008

Pripravila Ing. Silná.
Dňa 14.5.2008 sa uskutočnila Súťaž z hospodárskej korešpodencie a strojopisu. Žiaci dosiahli tieto výsledky:

  Trieda 1.KPML a 1.IKT Trieda 2.KPML Trieda 3.KPML
1.miesto Bohuš Richard Matúš Roman Tomečková Michaela
2.miesto Kuklínková Dominika Slaboňová Nina Zvada Martin
3.miesto Belošic Dušan Antal Vladimír Zacharčok Michal

ročník 2007

Pripravili Ing. Silná a Bc.Stankovská.
Dňa 9.5.2007 sa uskutočnila Súťaž z hospodárskej korešpodencie a strojopisu. Žiaci dosiahli tieto výsledky:

  Trieda 1.KPML a 1.IKT Trieda 2.KPML Trieda 3.KPML Trieda 4.KPCD
1.miesto Slaboňová Nina Chalupková Lucia Lovecká Zuzana Lošková Zuzana
2.miesto Hajdin Viliam Chalupková Michaela Kostková Lucia Ujlaky Tomáš
3.miesto Roman Matúš a Antal Vladimír Germányiová Ingrid Pastieriková Martina Michalčíková Jana a Makový Peter

ročník 2005

Pripravili Ing. Silná a Bc.Stankovská.
Dňa 29.4.2005 sa uskutočnila Súťaž z hospodárskej korešpodencie a strojopisu. Odovzdanie cien sa uskutočnilo 3.5.2005. Žiaci dosiahli tieto výsledky:

  Trieda 1.KPCD Trieda 2.CD a 2.ŽD Trieda 3.KPCD
1.miesto Lovecká Zuzana Krajčírová Lenka Pajdlhauserová Mária
2.miesto Slašťan Ivan Svrček Peter Surovičová Andrea
3.miesto Netolická Alena Janega Michal Michalovýchová Jana

ročník 2004

Pripravili členovia PK Ing. Silná a Bc.Stankovská a zároveň pripravujú pre budúci školský rok cvičnú firmu.
Dňa 19.4.2004 sa uskutočnila Súťaž z hospodárskej korešpodencie a strojopisu. Odovzdanie cien sa uskutočnilo 3.5.2004. Žiaci dosiahli tieto výsledky:

  Trieda 1.KPCD Trieda 2.CD a 2.ŽD Trieda 3.KPCD
1.miesto Svrček Peter Pajdlhauserová Mária Zelenáková Tatiana
2.miesto Krajčírová Lenka Tahotná Veronika Kolaříková Kristína
3.miesto Melichárek Tomáš Šníderová Lenka Lindtnerová Kristína

Súťaž v technickom kreslení

V roku 2004 sa pripravala v strojárskych predmetoch na mesiac marec. Súťaže sa zúčastnia žiaci prvých a druhých ročníkov.

PK stroj pokračuje v realizácii programu PHARE VET REFORM.

Učitelia strojárskych predmetov využívajú pri výchovno-vzdelávacom procese na praktické ukážky strojárske laboratórium.

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa v našej spoločnosti neustále menia ekonomické zákony a predpisy, ktoré sa v učebniciach nenachádzajú, učitelia ekonomických predmetov čerpajú poznatky z novín, časopisov a multimédií.

Učitelia ekonomických predmetov využívajú pri svojej práci písacie stroje, počítače, diktafóny, časopisy a predpísané tlačivá. Veľmi dobrá ja spolupráca našej komisie s odborným výcvikom a ostatnými predmetovými komisiami.

 

Komentáre sú uzavreté.