Úvod » Predmetová komisia – odborný výcvik

Predmetová komisia – odborný výcvik

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

 Predmetová komisia je v šk. roku 2013/2014 spojena s predmetovou komisiou ELEKTRO

e-mail meno zameranie
@ Peter Čati MPS
  Ján Neszméry ML

Predmetová komisia v rámci svojej činnosti sa zaoberá s činnosťou žiakov na odbornom výcviku. Ako hlavný cieľ má zabezpečovať praktickú výuku na odbornom výcviku v interných a externých podmienkach.

V interných podmienkach odborný výcvik prebieha v odborných učebniach v priestoroch SOŠ. V týchto učebniach majú žiaci vytvorené podmienky na skupinovú i individuálnu výuku. Výuka prebieha podľa učebných osnou, ktoré sa pravidelne inovujú na základe nových požiadaviek a nových technológií z praxe.

V rámci odborného výcviku žiaci vykonávajú odbornú prax podľa možností aj na externých pracoviskách kde priamo pracujú na prevádzkach výrobných organizácií pod dohľadom majstra odborného výcviku alebo inštruktora. 

naše pracoviská

Učebňa oznamovacej a zabezpečovacej techniky:

oznamovacka

Učebňa silnoprúdovej techniky:

silnoprud

Učebňa automatizačnej techniky:

automatizacka

Dielňa pre strojárske profesie:

stroj

aktivity

Z hľadiska zvyšovania záujmu žiakov o zvolenú profesiu spolu s predmetovou komisiou teoretického vyučovania organizujeme v rámci školského roku odborné súťaže medzi žiakmi a triedami.

- súťaž zručnosti

 sutaz-zr1

sutaz-zr2

Komentáre sú uzavreté.