Úvod » Predmetová komisia Matematiky, Fyziky a Informatiky

Predmetová komisia Matematiky, Fyziky a Informatiky

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

pk_m_a1

Zloženie PK e-mail meno predmety
predseda @ Mgr. Peter Polgár  SJL
    Katarína Maťašovičová matematika
  @  Ing. Milan Strojný informatika 
.

pk_m_a2

Od školského roka 2013/2014

je predmetová komisia spojená s predmetovou komisiou SJL, Telesnej výchovy!!!

Naša PK okrem plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu pracuje:

  1. aj so slabšie prospievajúcimi, či dlhodobo chorými žiakmi formou doučovania a konzultácií
  2. s talentovanými žiakmi, ktorých pripravuje na rôzne súťaže

 

Klimatické zmeny očami našich prvákov

Fyzika+Environmentálna výchova+Ekológia+Ochrana životného prostredia

(obrázky nakreslené našimi prvákmi)

 

Súťaže: 2011/2012

EXPERT geniality show – zúčastnilo sa jej  10 žiakov

8 žiakov bolo úspešných: 1.ročník Filip Olešňan

                                  2.ročník: Mário Darnadi a Matej Majo

                                  3. ročník: Martin Debnár, Ivan Hovorka, Mário Raučina

                                  4. ročník: Martin Kratochvíl a František Lukáček

Ocenenie TOP v celkovom poradí získali:

 Ivan Hovorka, František Lukáček a Martin Kratochvíl

 KLOKAN – bude 19.3. 2012 – prihlásených je 15 žiakov 

Súťaže: 2010/2011

EXPERT geniality show – 35 žiakov sa jej zúčastnilo

 9 žiakov bolo úspešných: Mário Darnadi, Martin Debnár, Ivan Hovorka, Mário Raučina, Martin Kratochvíl, František Lukáček, Michal Škulec, Simon Ivanovič, Reinhard Sith

 KLOKAN – 19 žiakov súťažilo

Úspešní5 žiakov: František Lukáček, Marián Košík, Matej Zapletal, Martin Cisár, Marek Adamčík  

Súťaže: 2009/2010

Matematika:

 - EXPERT geniality show– celoslovenská súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorá prebehla 10.12. 2009. Zúčastnilo sa jej 15žiakov  z 1. a 2. ročníka –10ž, z 3. a 4. ročníka –iakov .Najúspšnejší boli:M.Kratochvíl z 2.IKT- Planéta Zem  a Dejiny, F.Lukáček z 2.IKT- Planéta Zem M. Raučina z 1.MPS- Dejiny. Z vyššej kategórie to boli: J.Vojcík zo 4.IKT- Bity a bajty a M. Netolický zo 4.KPML- Anglický jazyk. Koordinátor Ob.

 - KLOKAN medzinárodná matematická súťaž  konala sa 22.3.2010, zúčastnilo sa jej 20 žiakov: Úspešní riešitelia: Michal Koník zo 4.KPML, Vladimír Labuda z 3.IKT a Jakub Bohovic z 1.IKML.

Súťaže: 2008/2009

Matematika:

 - EXPERT geniality show– celoslovenská súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorá bola 16.12. 2008.Zúčastnilo sa jej 11 žiakov 1. a 2. ročníka v 2 kategóriách: Planéta ZemDejiny, v ktorých sme mali 2 úspešných riešiteľov: Martin Kratochvíl z l.IKT v oboch kategóriách a František  Lukáček z l.IKT v kategórii Dejiny. Koordinátor Ob.

- KLOKAN medzinárodná matematická súťaž  konala sa 26.3.2009, zúčastnilo sa jej 16 žiakov: najúspešnejší Michal Koník 3.KPML, Reinhard Sith 2.KPML, Kristián Vlahi l. KPML.

Súťaže: 2007/2008

MATEMATIKA:

 - KLOKAN-EXPERT– medzinárodná matematická súťaž, ktorá bola 27. marca 2008.Zúčastnilo sa jej 17+1 žiakov. Súťaž EXPERT sa konala po prvýkrát a zúčastnil sa jej žiak Martin Netolický z 2. KPML, ktorý súťažil v 2 tematických okruhoch: Planéta Zem a Anglický jazyk, v ktorom sa umiestnil na bodovanom mieste. V súťaži KLOKAN boli úspešní 3 žiaci: Reinhard SITH z l. KPML, Michal KONÍK z 2. KPML a Radoslav ŠLAMPIAK zo 4. KPML, ktorý získali ocenenie Matematická hviezda.

FYZIKA:

FYS 2008“ – fyzikálna súťaž Bratislavského kraja prebehla 1.apríla 2008. Zúčastnili sa jej 3 žiaci, ktorí veľmi úspešne reprezentovali našu školu a umiestnili sa takto:

2. miesto – Martin Šalkovič

3. miesto – Richard Bartoš, obaja z 3.TE triedy

Súťaže: 2004/2005

Dňa 10.2.2005 o 9.00 hod. v spoločenskej miestnosti sa konalo školské kolo súťaže “Praktická matematika”

Súťaže: 2003/2004

1. školské kolo sa konalo 17.2.2004 a zúčastnilo sa ho 54 žiakov. To je zatiaľ najvyšší počet v porovnaní s predošlými rokmi. Príklady boli náročné. Najlepší postupujú do regionálneho kola. Fotografie zo súťaže sú v galérií

KATEGÓRIA K: R. GRÓF 2. TE
  S. ŠATROVÁ 2. CD
KATEGÓRIA M: E. ZVIJAS 4. TE
  Z. HIDEGHÉTY 3. KPCD
  P. MUSIL 3. KPCD
  M. MAGULA 4. MSZ

2. regionálne kolo sa konalo 16.3.2004. Reprezentovalo nás 5 žiakov

KATEGÓRIA K: 2. miesto R. GRÓF 2. TE
  8. miesto S. ŠATROVÁ 2. CD
KATEGÓRIA M: 1. miesto Z. HIDEGHÉTY 3. KPCD
  2. miesto E. ZVIJAS 4. TE
  4. miesto P. MUSIL 3. KPCD

Celoslovenské kolo

KATEGÓRIA K: 7. miesto R. GRÓF 2. TE
KATEGÓRIA M: 1. miesto Z. HIDEGHÉTY 3. KPCD
  5. miesto E. ZVIJAS 4. TE

Úspechy v tejto súťaži:

r. 2003 – v celoštátnom kole získali 1. miesto žiak Hideghéty a 5. miesto žiak Zvijas
r. 2003 – v regionálnom kole sme získali 1. a 3. miesto
r. 2002 – v celoštátnom kole sme získali dve 4. miesta
r. 2002 – v regionálnom kole sme získali 1. ,2. a 3. miesto
r. 2001 – v regionálnom kole sme získali dve 4. miesta
r. 2000 – v regionálnom kole sme získali dve 3. miesta

makslogo

korešpondenčný seminár MAKS

v 3. kole a je zapojených 32 žiakov
Výsledky po 2. kole v šk. roku 2004/2005 sú na stránke 2. kolo
Výsledky po 3. kole v šk. roku 2003/2004 sú na stránke 3. kolo

medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKANlogoklok100x100

Na našej škole sa konala 17.3.2005 a prihlásených bolo 50 žiakov.
Ďaľšie informácie možete získať aj na adrese www.exam.sk alebo www.matematickyklokan.sk.

FYZIKA – fyzikálna súťaž FYZ

Naši žiaci už dlhodobo dosahujú pekné výsledky. Súťaž je organizovaná MPCMB pre celý región a uskutočnila sa 1.4.2004 v priestoroch MPCMB. Reprezentovalo nás 8 prihlásených žiakov.

Úspechy v tejto súťaži:

r. 2003 – 4. miesto
r. 2002 – 2. miesto
r. 2001 – 1. a 2. miesto
r. 2000 – 1. miesto

FYZIKA HROU

Školská fyzikálna súťaž, ktorá pozostáva z 3. kôl z ktorej už prebehli 2. kolá
1. kolo – 165 žiakov a z nich je 26 úspešných
2. kolo – 157 žiakov a z nich 31 úspešných

Komentáre sú uzavreté.