Úvod » Predmetová komisia ELEKTRO

Predmetová komisia ELEKTRO

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

pk_ele1

 

Zloženie PK e-mail meno predmety
  @ Ing. Peter Novotný EMP, ELE, ELS, STN, TEC
  @ Ing. Milan Strojný INF, HWW, SWW, PRO
    Ing. Ivan Gašpierik SWW, API

 

Predmetová komisia elektro je spojená s predmetovou komisiou odborného výcviku.

Predmetová komisia elektro si kladie za cieľ vytvárať čo najlepšie podmienky pre prácu so žiakmi pomocou moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky.

Slúžia k tomu laboratóriá výpočtovej techniky, elektrického merania ale aj triedy vybavené televíznym okruhom a konvertormi na prenos signálu z monitora PC do tried.

Dôležitou úlohou je sprístupniť žiakom Internet. Tato úloha sa plní na hodinách informatiky, výpočtovej techniky a elektrického merania a po vyučovaní pri krúžkovej činnosti žiakov.

Pri plnení programu PHARE VET REFORM sa využívajú didaktické testy a pracovné listy, ktoré vypracovali členovia PK pri realirácii programu.

dominoŽiaci majú možnosť využívať modulový vyučovací systém DOMINOPUTER a laboratórium v počítači Electronics Workbench.

Žiaci posledných ročníkov majú možnosť prihlásiť sa na skúšky z overenia odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ktoré môžu byť súčasťou záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky.

Na odborných predmetoch sú žiaci aktivizovaní k získavaniu informácií o novinkách v technickej praxi formou referátov, ročníkových prác a súťaží.

Súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik

 

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2013

 1. Stachovič Marek, III.MPML
 2. Kalmár Patrik, III.MPML
 3. Hofman Allan, III.MPML

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2012

 1. Kovács Martin, III.IKML
 2. Raučina Mário, III.MPS
 3. Poliačik Martin, III.IKML

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2011

 1. Lukáček František, III.IKPS
 2. Kratochvíl Martin, III.IKPS
 3. Košík Marián, III.IKPS

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2010

 1. Pethö Patrik, III.IKT
 2. Škulec Michal, III.IKT
 3. Kern Daniel, III.IKT

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2009

 1. Vojcík Jozef, 3.IKT
 2. Oliva Miroslav, 3.IKT
 3. Miklovič Marcel, 3.IKT

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2008

 1. MIŠKOVIČ Jozef, 3.TE
 2. GÁL Norbert, 3.TE
 3. KLIMENT Martin, 3.TE

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2007

 1. Andrej Arpáš, 3.TEO
 2. Vladimír Németh, 3,TEO
 3. Erik Tesár. 3.TEO

2006/2007. Školské kolo súťaže sa začalo teoretickou časťou 20. februára 2007. Praktická časť súťaže 22. marca 2007. 

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2006

Kategória A

 1. Jozef Granec, 3.MTZ
 2. Ján Madarás, 3.MTZ
 3. Tibor Nedecký, 2.MEOA

Kategória B

 1. Vladimír Bartek, 2.MEOA
 2. Peter Meleg, 2.MEOA
 3. Marcel Verteti4, 2.MEOA

2005/2006. Školské kolo súťaže sa začalo teoretickou časťou 16. januára 2006 a ukončené bolo praktickou časťou súťaže.

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2005

 1. Milan Lukáček, 3.TE
 2. Mário Meluš, 3.TE
 3. Marian Peško, 3.TE

2004/2005. Školské kolo súťaže sa začalo teoretickou časťou a ukončené bolo praktickou časťou súťaže, ktorá sa sa uskutočnila 31. apríla 2005.

Výsledky súťaže odborných zručností v odbore mechanik-elektronik za rok 2004

 1. Miloš Križan, 3 TE
 2. Martin Šármány, 3LMAT
 3. Tomáš Tatranský, 3TE

2003/2004. Školské kolo súťaže sa začalo teoretickou časťou 14. januára 2004 a ukončené bolo praktickou časťou súťaže, ktorá sa sa uskutočnila 11.februára 2004.

Komentáre sú uzavreté.