Úvod » S p r á v a o výsledkoch za školský rok: 2011/2012

S p r á v a o výsledkoch za školský rok: 2011/2012

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Strednej odbornej školy, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava

za školský rok 2011/2012.

 S p r á v a   o  výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011-2012

Komentáre sú uzavreté.