Úvod » S p r á v a o výsledkoch za školský rok: 2010/2011

S p r á v a o výsledkoch za školský rok: 2010/2011

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Strednej odbornej školy, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava

za školský rok 2010/2011.

 S p r á v a   o  výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010-2011

Komentáre sú uzavreté.