Úvod » S p r á v a o výsledkoch za školský rok: 2009/2010

S p r á v a o výsledkoch za školský rok: 2009/2010

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Strednej odbornej školy, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava

za školský rok 2009/2010.

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok: 2009/2010

Komentáre sú uzavreté.