Úvod » Správy výročné

Správy výročné

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

S p r á v y o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:

Komentáre sú uzavreté.