Úvod » Prázdniny 2012-2013

Prázdniny 2012-2013

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Organizácia školského roka 2013/2014

Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2013, vyučovanie sa začína 2. septembra 2013 (pondelok) a končí sa 31. januára 2014 (piatok). Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne 3. septembra 2013 (utorok).

Druhý polrok sa začína 1. februára 2014, vyučovanie sa začína 4. februára 2014 (pondelok) a končí sa 27. júna 2014 (piatok).

Prázdniny:

Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2013 (streda) a končia sa 1. novembra 2013 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. novembra 2013 (pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2013 (pondelok) a končia sa 7. januára 2014 (utorok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2014 (streda).

Polročné prázdniny sú 3. februára 2014 (pondelok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2014 (utorok).

Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne:

17. február – 21. február 2014 : Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
24. február – 28. február 2014 : Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
3. marec – 7. marec 2014 : Prešovský kraj, Košický kraj

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 17. apríl 2014 (štvrtok) a končia sa 22. apríla 2014 (utorok). Vyučovanie sa začína 23. apríla 2014 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 30. jún 2014 a končia sa 29. augusta 2014. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (pondelok).

Komentáre sú uzavreté.