Úvod » Ostatné

Ostatné

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

 

 

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava

od 1.1.2006 je zriaďovateľom školy Krajský školský úrad v Bratislave

 

Neprehliadnite:

Od 1. septembra 2008 sa mení názov
Stredné odborné učilište železničné
na

Stredná odborná škola

 

V zmysle zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k 01.11.2013 k zrušeniu Krajského školského úradu v Bratislave. Pôsobnosť KŠÚ ustanovená osobitnými predpismi prechádza pod Okresný úrad Bratislava , Staromestská 6,  814 04 Bratislava 1
Korešpondencia a podateľňa – Okresný úrad Bratislava – odbor školstva, Teplická 4, 831 02 Bratislava.

___________________________________________________________

→ Odchody autobusov MHD

→ Odkazy pre školy

→ História školy

→ Správy výročné

→ Prázdniny

→ Legislatíva

→ Ponuka služieb

→ Zmluvy, faktúry, objednávky

 

 

Tecprom - dodávateľ technického vybavenia

Tecprom – dodávateľ technického vybavenia pre školu

Intel-banner-modified-468-x-60

Intel-banner 250x250

Swan - poskytovateľ internetového pripojenia
Swan – poskytovateľ internetového pripojenia pre školu

Európska databáza škôl a štúdií
Európska databáza škôl a štúdií

Zoznam škôl EU
Zoznam škôl EU

Adresár firiem
Adresár firiem

Katalóg stredných škôl
Katalóg stredných škôl

 

Portál základných a stredných škôl
Portál základných a stredných škôl

maturita Najprehladnejsi maturitny portal s testami, nahravkami, odpovedami, klucamiŠkola na facebooku
Škola na facebooku

 


Komentáre sú uzavreté.