Home » Novinky

Voľné miesta na štúdium

20 máj 2012 No Comment

DEVIATACI - NEPRIJALI VÁS  NA STREDNÚ ŠKOLU? 

TAK PRÍĎTE ŠTUDOVAŤ K NÁM – EŠTE MÁME VOĽNÉ MIESTA !

!!! BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV !!!

Zaujíma Vás elektrotechnika, výpočtová technika, počítačové siete 
alebo lietadlá ?

TAK PRÍĎTE ŠTUDOVAŤ K NÁM!

ŠTUDIJNÉ  ODBORY

(žiaci získajú: maturitné vysvedčenie a výučný list)!!!

+ možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov  – § 21 podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

4-ročné DENNÉ ŠTÚDIUM:

2682 4 mechanik počítačových sietí (vhodné aj pre dievčatá) 

2697 4 mechanik elektrotechnik (vhodné aj pre dievčatá) 

3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií (vhodné aj pre dievčatá)

3759 4 komerčný pracovník v doprave  (vhodné aj pre dievčatá)

3776 4 mechanik lietadiel

Prijímanie žiakov sa uskutočňuje bez vykonania prijímacích skúšok,

pričom sa poradie uchádzačov určí podľa výsledkov celoštátneho testovania žiakov

9. ročníkov základných škôl z vyučovacieho jazyka a literatúry a matematiky MONITOR-a.

______________________________________________________________________________ 

Komentáre sú uzavreté.