Home » Novinky

Úradné hodiny – letné prazdniny

12 júl 2010 No Comment

Úradné hodiny počas letných prazdnin

sú na SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava každu

stredu od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Potvrdenia o návšteve školy pre školský rok 2010/2011

sa budú vydávať od 25.8. 2010 do 31.8.2010

na sekretariáte SOŠ

Komentáre sú uzavreté.