Home » Novinky

Účelové cvičenia a KOČAP

5 jún 2011 No Comment

KOČAP – kurz ochrany človeka a prírody

6.6.2011 – 8.6.2011

• KOČAP- žiaci 3.IKPS a 3.KPML

Zraz v parčíku pred cintorínom Rača o 9,00 h.

6.6.2011 – PONDELOK

• Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníkov

zúčastnia sa žiaci: 1.MPML, 2.MPS, 2.IKML 

Zraz v parčíku pred cintorínom Rača o 9,00 h.

Komentáre sú uzavreté.