Home » Novinky

Triedny aktív rodičov 5.12.2012

20 november 2012 No Comment

Triedny aktív rodičov bude 5.12.2012 o 16.00 hod.

Rozdelenie tried do učební

TRIEDA Triedny učiteľ číslo učebne a čas
I.MPML Mgr. Štancelová učebňa 111 (1. posch)
II.MPML Ing. Novotný učebňa LabNOV (dielne)
III.MPML Ing. Novotný učebňa LabNOV (dielne)
IV.IPML Mgr. Polgár učebňa 109 (1. posch)

Komentáre sú uzavreté.