Home » Novinky

Triedny aktív rodičov 3.10.2012

21 september 2012 No Comment

Triedny aktív rodičov bude 3.10.2012 o 16.00 hod.

Rozdelenie tried do učební

TRIEDA Triedny učiteľ číslo učebne a čas
I.MPML Mgr. Štancelová učebňa 111 (1. posch) 16.00 hod.
II.MPML Ing. Novotný učebňa LabNOV (dielne) 16.00 hod.
III.MPML Ing. Novotný učebňa LabNOV (dielne) 15.00 hod.
IV.IPML Mgr. Polgár učebňa 109 (1. posch) 16.00 hod.

 

Komentáre sú uzavreté.