Home » Novinky

Náhradný program počas maturít 17.5.-20.5.2010

15 máj 2010 No Comment

17.5.2010 – PONDELOK

1.IKML – Ing. Pajtina – prehliadka histor. pamiatok mesta

1.MPS – Mgr. Štancelová – športový deň

2.KPML – Ščasný – športový deň

2.IKT – Mgr. Kolényová – návšteva ZOO

2.MPS – Mgr. Velesová – prehliadka Bratislavského hradu

• KOČAP- žiaci 3.IKT a 3.KPML

Pedagogický dozor : RNDr. Obselková, Ing. Novotný, Bartoň, Neszméry

Zraz v parčíku pred cintorínom Rača o 9,00 h.

18.5.2010 – UTOROK

1.IKML – Mgr. Štancelová – prehliadka výstavy obrazov

1.MPS – Ing. Hívešová – prehliadka výstavy obrazov

2.KPML – Ščasný – návšteva dopravného múzea

2.IKT – Mgr. Kolényová – návšteva múzea v Modre

2.MPS – RNDr. Pajtinková – prehliadka mesta

• KOČAP- žiaci 3.IKT a 3.KPML

Pedagogický dozor : RNDr. Obselková, Mgr. Kotleba, Mgr. Mokošová, Čati

Zraz v parčíku pred cintorínom Rača o 9,00 h.

 19.5.2010 – STREDA

1.IKML – Mgr. Kotleba – športový deň

1.MPS – Čati – športový deň

2.KPML – Ing. Pajtina – návšteva múzea hodín

2.IKT – Mgr. Kolényová – prehliadka výstavy obrazov

2.MPS – Bc. Cedula – prehliadka výstavy obrazov

• KOČAP- žiaci 3.IKT a 3.KPML

Pedagogický dozor : RNDr. Obselková, Mgr. Mokošová, Bartoň, Neszméry

Zraz v parčíku pred cintorínom Rača o 9,00 h.

20.5.2010 – ŠTVRTOK

• vyučovanie podľa rozvrhu

3.KPML, 3.IKT – odborný výcvik

• Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníkov

zúčastnia sa žiaci: 1.IKML, 1.MPS, 2.KPML, 2.IKT, 2.MPS

Pedagogický dozor : RNDr. Obselková, RNDr. Pajtinková, Mgr. Kotleba,

Ing. Novotný, Ing. Pajtina, Mgr. Mokošová

Zraz v parčíku pred cintorínom Rača o 9,00 h.

Komentáre sú uzavreté.