Home » Novinky

Náhradný program počas EČ a PFIČ MS 2010

15 marec 2010 No Comment

 

  16.3.2010 -  UTOROK

 

·      vyučovanie podľa náhradného rozvrhu  

           

1.IK, 1.MPS - odborný výcvik p. Bartoň, p. Čati, Bc. Cedula

1.ML - odborný výcvik p. Neszméry

2.IKT, 2.MPS – voľno  

2.KPML - prax KP p. Ščasný, prax ML – externé pracoviská 

3.IKT - Anglický jazyk – Mgr. Miklošovičová – učebňa VYL2

3.KPML - Mgr. Štancelová

 

17.3.2010 -  STREDA

 

·      vyučovanie podľa náhradného rozvrhu 

           

1.IKML - Dopravné múzeum – p. Neszméry

1.MPS – Dopravné múzeum – p. Bartoň

2.IKT - Dopravné múzeum – Bc. Cedula

2.MPS  – Dopravné múzeum – p. Čati 

2.KPML -  Národné múzeum – p. Ščasný

3.IKT +3.ML - Anglický jazyk – Mgr. Miklošovičová – čitáreň

3.KP - odborné predmety – Ing. Silná – učebňa VYL2

 

Komentáre sú uzavreté.