Home » Novinky

Maturity 2011 – FEBRUÁR 2012

27 január 2012 No Comment

Na základe Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskom roku 2010/2011 v Strednej odbornej škole, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava budú konať maturitné skúšky podľa nasledovného harmonogramu:

______________________________________

Mimoriadne skúšobné obdobie FEBRUÁR 2012

15. február 2012 o 8.00 hod.

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach FEBRUÁR 2012 najdete TU.

______________________________________

Komentáre sú uzavreté.