Home » Novinky

Maturita 2010 – FEBRUÁR 2011

23 január 2011 No Comment

Na základe Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskom roku 2009/2010 v Strednej odbornej škole, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava budú konať maturitné skúšky podľa nasledovného harmonogramu:

__________________________________________

Mimoriadne skúšobné obdobie FEBRUÁR 2011   -  17. február 2011.

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach FEBRUÁR 2011 najdete TU.

Komentáre sú uzavreté.