Home » headline, Nezaradené

Maturity 2011 – September 2011

4 september 2011 No Comment

Na základe Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskom roku 2010/2011 v Strednej odbornej škole, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava budú konať maturitné skúšky podľa nasledovného harmonogramu:

______________________________________

 

Mimoriadne skúšobné obdobie SEPTEMBER 2011

 7. septembra 2011 – 8. septembra 2011

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach SEPTEMBER 2011 najdete TU.

______________________________________

Komentáre sú uzavreté.