Home » headline, Novinky

Prijímacie skúšky – 2 KOLO 18.6.2013 – voľné miesta pre štúdium

15 jún 2013 No Comment

 

Stále sú voľné miesta na štúdium MPS + ML

 2. kolo prijímacích skúšok :  

18. jún 2013 (utorok)

Podmienky prijatia pre školský rok 2013/2014 – TU

Kód školy na prihlášku:   613006

POZVÁNKA na prijímacie skúšky 2013-2014 – TU

VÝSLEDKY 

prijímacie skúšky 2013-2014 – 1 termín

prijímacie skúšky 2013-2014 - 2 termín

 

POZVÁNKA

 Riaditeľka Strednej odbornej školy, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 pozýva

uchádzačov o štúdium

na prijímaciu skúšku do 1. ročníka, ktorá sa uskutoční dňa:

 1. kolo prijímacích skúšok  

1. termín: pondelok 13.5.2013 o 8.00 hod. v budove školy 1 poschodie č 109

2 termín: štvrtok 16.5.2013 o 8.00 hod. v budove školy 1 poschodie č 109

 

Žiak sa dostaví do školy 15 min. pre začiatkom konania prijímacej skúšky.

Prinesie si so sebou: písacie a rysovacie potreby.

 Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika v rozsahu učebnej látky základnej školy. Skúšky budú mať písomnú formu testu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút.

 V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

Účasť žiaka, na ktorý termín skúšok sa dostaví prosíme potvrdiť mailom na adrese info@souzel.sk

 Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na škole v deň konania skúšky.

Výsledok Vášho dieťaťa bude zverejnený pod kódom žiaka.

 2. kolo prijímacích skúšok :  

18. jún 2013 (utorok) – v prípade nenaplnenia plánovaných počtov uchádzačov

Podmienky prijatia pre školský rok 2013/2014 – TU

Kód školy na prihlášku:   613006

______________________________________________________________________________ 

Deň otvorených dverí je u nás v škole kedykoľvek po predchádzajúcej dohode.

DEVIATACI - EŠTE STE SA NEROZHODLI KAM NA STREDNÚ ŠKOLU? 

Zaujíma Vás elektrotechnika,
výpočtová technika, počítačové siete 
alebo lietadlá ?

  TAK PRÍĎTE ŠTUDOVAŤ K NÁM!

ŠTUDIJNÉ  ODBORY

(žiaci získajú: maturitné vysvedčenie a výučný list)!!!

+ možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov  – § 21 podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

4-ročné DENNÉ ŠTÚDIUM:

2682 4 mechanik počítačových sietí (vhodné aj pre dievčatá) 

2697 4 mechanik elektrotechnik (vhodné aj pre dievčatá) 

3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií (vhodné aj pre dievčatá)

3776 4 mechanik lietadiel

______________________________________________________________________________ 

Komentáre sú uzavreté.