Home » headline, Novinky

Maturity 2012 – September 2012

6 september 2012 No Comment

Na základe Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskom roku 2011/2012 v Strednej odbornej škole, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava budú konať maturitné skúšky podľa nasledovného harmonogramu:

______________________________________

 Mimoriadne skúšobné obdobie SEPTEMBER 2012

 11. septembra 2012

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach SEPTEMBER 2012 najdete TU.

______________________________________

Vydávanie vysvedčení bude piatok 14.9.2012

 

Komentáre sú uzavreté.