Home » headline, Novinky

JUVYR 2010

23 november 2010 No Comment

SOŠ Bratislava Vás pozýva do svojho stánku č.8 

na 19. ročníku  celoslovenskej školskej prezentačnej

výstavy výrobkov a služieb žiakov

stredných odborných škôl – JUVYR

konanej  24. – 25. novembra 2010 od 09:00  do 18:00 hod. v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku  ( PKO), nábr. arm. gen. L. Svobodu v Bratislave.  

Výstava sa koná pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR

Organizátor : Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Komentáre sú uzavreté.